Feedback ijkingstoets

level-0-intro

Op @datumIjkingstoets@ heb je deelgenomen aan de ijkingstoets @naamIjkingstoets@. Hierbij geven we je feedback die je kan helpen bij je finale studiekeuze.

Telkens toont de feedback hoe jouw positie is ten opzichte van de andere deelnemers en hoe eerdere deelnemers met gelijkaardig profiel het in het eerste jaar van de opleiding deden.

Ijkingstoets
level-1-ijkingstoets-card

In de ijkingstoets @naamIjkingstoets@ heb je 30 oefeningen opgelost die peilden naar verschillende aspecten van je wiskundekennis en -vaardigheden. Je ijkingstoetsresultaat is belangrijk omdat het correleert met je studiesucces.

Secundair Onderwijs
level-1-secundair-card

Bij de ijkingstoets @naamIjkingstoets@ heb je een enquête ingevuld die vragen bevatte over je resultaten uit het secundair onderwijs en het advies dat je van de klassenraad kreeg. Deze signalen uit het secundair onderwijs zijn belangrijk voor studiesucces.

Leervaardigheden
level-1-leervaardigheden-card

Bij de ijkingstoets @naamIjkingstoets@ heb je een enquête ingevuld met vragen die peilden naar drie academische vaardigheden: concentratie, motivatie en tijdbeheer. Van deze drie vaardigheden is aangetoond dat ze belangrijk zijn voor studiesucces.

Globale positionering
level-2-ijkingstoets-globaal-card

Je behaalde op de ijkingstoets een score van @scoreIjkingstoets@ op 20. Hier kan je een globale positionering van jouw prestatie op de ijkingstoets zien t.o.v. de andere deelnemers.

Oefeningen
level-2-ijkingstoets-oefeningen-card

Hier kan je zien hoe jij en de andere deelnemers hebben geantwoord op elke oefening van de ijkingstoets. Je beantwoorde @numberCorrect@ van de @numberTotal@ vragen correct (@numberBlanco@ blanco).

Advies klassenraad
level-2-secundair-advies-card

Op de enquête bij de ijkingstoets rapporteerde jij een @adviesKlassenraadSecundair@ advies van de klassenraad.

Percentage Wiskunde
level-2-secundair-wiskunde-card

Op de enquête bij de ijkingstoets rapporteerde jij een wiskundepercentage van @percentageWiskunde@.

Concentratie
level-2-leervaardigheden-concentratie-card

De concentratieschaal geeft aan in welke mate je je kan concentreren. Jij scoort @scoreConcentratie@ op deze schaal.

Motivatie
level-2-leervaardigheden-motivatie-card

De motivatieschaal geeft aan hoe sterk gemotiveerd je bent. Jij scoort @scoreMotivatie@ op deze motivatieschaal.

Time management
level-2-leervaardigheden-timemanagement-card

De time managementschaal geeft aan hoe goed je je tijd kan beheren. Jij scoort @scoreTijdbeheer@ op deze schaal.

level-3-ijkingstoets-globaal-intro

Jouw score op de ijkingstoets @naamIjkingstoets@ van @datumIjkingstoets@ is @scoreIjkingstoets@.

In dit infopaneel kan je zien hoe @yourScore@ zich verhoudt ten opzichte van de scores van de andere deelnemers.

level-3-ijkingstoets-globaal-beforePlot1

In de visualisatie stelt elk @green@, @orange@ en @red@ bolletje één student voor. De categorie waarin jij je op basis van je score op de ijkingstoets bevindt, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid.

level-3-ijkingstoets-globaal-beforePlot2

In dit infopaneel kan je zien hoe de deelnemers aan de ijkingstoets die in het academiejaar 2016-2017 gestart zijn, gepresteerd hebben tijdens de examens van januari. De prestatie van de studenten tijdens de examens wordt weergegeven door hun @studieEff@.

De categorie waarin jij je op basis van je score op de ijkingstoets bevindt, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid. Elk vierkantje stelt 1% van de studenten in die categorie voor met de volgende kleurcodering:

 • een @green@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een @studieEff@ hoger dan 70% haalden (SE > 70%),
 • een @oranje@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een @studieEff@ tussen 30% en 70% haalden (30% ≤ SE ≤ 70%),
 • een @red@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in janauri een @studieEff@ lager dan 30% haalden (SE < 30%).

We zijn bezorgd dat de boodschap die je in de onderstaande visualisatie zal zien je overmoedig maakt of net demotiveert. Toch vinden we het belangrijk om je zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat je een weloverwogen studiekeuze kan maken.

level-3-ijkingstoets-globaal-afterPlot2--hoog

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die net als jou een score hoger dan 14 hadden op de ijkingstoets:

 • @globaalVorigeHoogCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @globaalVorigeHoogCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @globaalVorigeHoogCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen aan dat je tevreden mag zijn met je ijkingstoetsscore en met vertrouwen vooruit mag blikken naar de opleiding. Toch mag je zeker niet op je lauweren rusten. Een aantal studenten haalde ondanks een goede ijkingstoetsscore toch geen goede resultaten bij de januari-examens. Hard werken, een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk!

Heb je ondanks je goede ijkingstoetsscore toch twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-ijkingstoets-globaal-afterPlot2--midden

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die net als jou een score hadden tussen 10 en 14 op de ijkingstoets:

 • @globaalVorigeMiddenCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @globaalVorigeMiddenCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @globaalVorigeMiddenCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Je bent geslaagd en kan dus tevreden zijn met je ijkingstoetsscore en met vertrouwen vooruit blikken naar de opleiding. Toch mag je zeker niet op je lauweren rusten. Een deel van de studenten haalde ondanks een goede ijkingstoetsscore toch geen goede resultaten bij de januari-examens. Hard werken, een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk!

Heb je ondanks je goede ijkingstoetsscore toch twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-ijkingstoets-globaal-afterPlot2--laag

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die net als jou een score hadden lager dan 10 op de ijkingstoets:

 • @globaalVorigeLaagCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @globaalVorigeLaagCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @globaalVorigeLaagCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Je bent niet geslaagd op de ijkingstoets. Het lijkt dus dat je wiskundige voorkennis niet optimaal is voor de opleiding @nameStudyProgram@. Een aanzienlijk deel van studenten die vroeger een gelijkaardige ijkingstoetsscore hadden haalden geen goede resultaten bij de januari-examens. De ijkingstoets is echter een momentopname. Zet je hele voortraject en je sterke punten op een rij. Je kan immers zien dat er toch studenten zijn die ondanks een lagere score op de ijkingstoets het toch goed doen in de opleiding. Een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk! Ook die signalen die je uit het secundair kreeg (percentage wiskunde en het advies van de klassenraad) spelen een rol. Bekijk je studiekeuze rekening houdend met alle elementen en analyseer of het halen van een bachelordiploma @nameStudyProgram@ een haalbare doelstelling is.

Heb je twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-advies-intro

Het advies dat je kreeg van de klassenraad is een belangrijk signaal dat je kan gebruiken bij je studiekeuze.

Hieronder zie je hoe het advies dat jij kreeg van de klassenraad, @yourGroup@, zich verhoudt ten opzichte van de andere deelnemers aan de ijkingstoets @naamIjkingstoets@. Elk bolletje stelt één deelnemer voor.

level-3-secundair-advies-beforePlot2

De visualisatie hieronder toont het studieverloop van de deelnemers aan de ijkingstoets die in het academiejaar 2016-2017 gestart zijn.

De categorie die overeenkomt met het advies dat jij kreeg van de klassenraad, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid. Elk vierkantje stelt 1% van de studenten in die categorie voor met de volgende kleurcodering:

 • een @green@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een @studieEff@ hoger dan 70% haalden (SE > 70%),
 • een @oranje@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een @studieEff@ tussen 30% en 70% haalden (30% ≤ SE ≤ 70%),
 • een @red@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in janauri een @studieEff@ lager dan 30% haalden (SE < 30%).

We zijn bezorgd dat de boodschap die je in de onderstaande visualisatie zal zien je overmoedig maakt of net demotiveert. Toch vinden we het belangrijk om je zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat je een weloverwogen studiekeuze kan maken.

level-3-secundair-advies-afterPlot2--onbekend

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die hetzelfde advies van de klassenraad kregen:

 • @adviesVorigeOnbekendCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @adviesVorigeOnbekendCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @adviesVorigeOnbekendCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Je hebt aangegeven dat je geen advies hebt gekregen. Bekijk zelf hierboven welke waarde een advies van de klassenraad heeft. Zet je hele voortraject en je sterke punten op een rij. Breng zelf in rekening hoeveel uren wiskunde je volgde, hoe je scoorde ten opzichte van je klasgenoten in het secundair, of je een veeleisende leekracht had, ... Ook een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk! Bekijk je studiekeuze rekening houdend met alle elementen en analyseer of het halen van een bachelordiploma @nameStudyProgram@ een haalbare doelstelling is.

Heb je twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-advies-afterPlot2--negatief

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die hetzelfde advies van de klassenraad kregen:

 • @adviesVorigeNegatiefCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @adviesVorigeNegatiefCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @adviesVorigeNegatiefCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen aan dat studenten met negatief advies van de klassenraad het duidelijk minder goed doen in de opleiding. Een groot deel van studenten die vroeger een negatief studieadvies kregen haalden in het secundair onderwijs geen goede resultaten bij de januari-examens. Zet je hele voortraject en je sterke punten op een rij. Breng zelf in rekening hoeveel uren wiskunde je volgde, hoe je scoorde ten opzichte van je klasgenoten in het secundair, of je een veeleisende leekracht had, ... Ook een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk! Bekijk je studiekeuze rekening houdend met alle elementen en analyseer of het halen van een bachelordiploma @nameStudyProgram@ een haalbare doelstelling is.

Heb je twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-advies-afterPlot2--neutraal

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die hetzelfde advies van de klassenraad kregen:

 • @adviesVorigeNeutraalCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @adviesVorigeNeutraalCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @adviesVorigeNeutraalCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen aan dat studenten met een neutraal advies zeer verschillend scoren in de opleiding. Je mag dus zeker niet op je lauweren rusten. Hard werken, een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk!

Heb je ondanks een positief studieadvies toch twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-advies-afterPlot2--positief

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die hetzelfde advies van de klassenraad kregen:

 • @adviesVorigePositiefCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @adviesVorigePositiefCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @adviesVorigePositiefCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen aan dat je met vertrouwen vooruit mag blikken naar de opleiding.
Toch mag je zeker niet op je lauweren rusten. Een aantal studenten haalde ondanks een positief advies toch geen goede resultaten bij de januari-examens. Hard werken, een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk!

Heb je ondanks een positief studieadvies toch twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-wiskunde-intro

Jouw niveau van wiskunde is belangrijk bij het aanvatten van de studie. Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk dat je vooropleiding een voldoende sterk wiskundepakket had: onze opleiding verwacht immers minstens 6 uur wiskunde. Bijkomend is het percentage wiskunde dat je behaalde in het secundair onderwijs is een belangrijke maat voor jouw wiskundevoorkennis.

Hieronder zie je hoe @yourScore@ op wiskunde is ten opzichte van alle deelnemers aan de ijkingstoets @naamIjkingstoets@. Elk bolletje stelt één deelnemer voor.

level-3-secundair-wiskunde-beforePlot2

De visualisatie hieronder toont het studieverloop van de deelnemers aan de ijkingstoets die in het academiejaar 2016-2017 gestart zijn.

De categorie die overeenkomt met jouw percentage wiskunde uit het secundair, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid. Elk vierkantje stelt 1% van de studenten in die categorie voor met de volgende kleurcodering:

 • een @green@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie hoger dan 70% haalden (SE > 70%),
 • een @orange@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% haalden (30% ≤ SE ≤ 70%),
 • een @red@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in janauri een studie-efficiëntie lager dan 30% haalden (SE < 30%).

We zijn bezorgd dat de boodschap die je in de onderstaande visualisatie zal zien je overmoedig maakt of net demotiveert. Toch vinden we het belangrijk om je zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat je een weloverwogen studiekeuze kan maken.

level-3-secundair-wiskunde-afterPlot2--hoog

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die een gelijkaardig percentage wiskunde in het secundair haalden:

 • @wiskundeVorigeHoogCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @wiskundeVorigeHoogCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @wiskundeVorigeHoogCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen dat dankzij jouw wiskundepercentage je met vertrouwen vooruit mag blikken naar de opleiding, op voorwaarde dat je programma minstens de 6 uur wiskunde bevatte die wij verwachten. Hou dus zelf rekening met hoeveel uren wiskunde je volgde en daarnaast met hoe je scoorde ten opzichte van je klasgenoten in het secundair, of je een veeleisende leekracht had, ... Je score op de ijkingstoets geeft daarnaast nog een bijkomend signaal over het niveau van je wiskundevoorkennis.

Toch mag je zeker niet op je lauweren rusten. Een aantal studenten haalde ondanks een goede wiskundige vooropleiding toch geen goede resultaten bij de januari-examens. Hard werken, een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk!

Heb je ondanks je goede wiskundige percentage uit het secundair toch twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-wiskunde-afterPlot2--midden

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die een gelijkaardig percentage wiskunde in het secundair haalden:

 • @wiskundeVorigeMiddenCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @wiskundeVorigeMiddenCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @wiskundeVorigeMiddenCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen dat dankzij jouw wiskundepercentage je met vertrouwen vooruit mag blikken naar de opleiding, op voorwaarde dat je programma minstens de 6 uur wiskunde bevatte die wij verwachten. Hou dus zelf rekening met hoeveel uren wiskunde je volgde en daarnaast met hoe je scoorde ten opzichte van je klasgenoten in het secundair, of je een veeleisende leekracht had, ... Je score op de ijkingstoets geeft daarnaast nog een bijkomend signaal over het niveau van je wiskundevoorkennis.

Toch mag je zeker niet op je lauweren rusten. Een deel van de studenten studenten haalde ondanks een goede wiskundige vooropleiding toch geen goede resultaten bij de januari-examens. Hard werken, een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk!

Heb je twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-secundair-wiskunde-afterPlot2--laag

Uit de visualisatie blijkt het volgende voor studenten die een gelijkaardig percentage wiskunde in het secundair haalden:

 • @wiskundeVorigeLaagCseGroenPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie hoger dan 70% in januari (@green@).
 • @wiskundeVorigeLaagCseOranjePct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% in januari (@orange@).
 • @wiskundeVorigeLaagCseRoodPct@% van deze studenten behaalden een studie-efficiëntie lager dan 30% (@red@).

Deze cijfers tonen dat, naast minder dan 6 uur wiskunde in de vooropleiding, een lager percentage wiskunde uit het secundair onderwijs een mogelijke risicofactor is. Een groot deel van studenten die vroeger een gelijkaardig percentage wiskunde haalden in het secundair onderwijs haalden geen goede resultaten bij de januari-examens. Zet je hele voortraject en je sterke punten op een rij. Breng zelf in rekening hoeveel uren wiskunde je volgde, hoe je scoorde ten opzichte van je klasgenoten in het secundair, of je een veeleisende leekracht had, ... Je score op de ijkingstoets geeft daarnaast nog een bijkomend signaal over het niveau van je wiskundevoorkennis. Je kan immers zien dat er toch studenten zijn die ondanks een laag wiskundepercentage in het secundair het toch goed doen in de opleiding. Een goede studieaanpak en motivatie blijven heel belangrijk! Bekijk je studiekeuze rekening houdend met alle elementen en analyseer of het halen van een bachelordiploma @nameStudyProgram@ een haalbare doelstelling is.

Heb je twijfels of @nameStudyProgram@ wel de beste keuze is voor jou, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie. Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar. Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-leervaardigheden-concentratie-intro

Hieronder zie je hoe @yourScore@ op concentratie is ten opzichte van alle deelnemers aan de ijkingstoets @naamIjkingstoets@. Elk bolletje stelt één deelnemer voor.

level-3-leervaardigheden-concentratie-beforePlot1--zeerGoed

Je scoort zeer goed op de concentratieschaal. Je laat je helemaal niet afleiden door storende gedachten en gevoelens of door zaken die er gebeuren rondom jou. Je controleert de interne en externe afleiders op een dusdanige manier dat je aandacht niet afdwaalt van de taken waarmee je bezig bent. Als je graag wil weten hoe je je concentratievaardigheden nog verder kan verbeteren, raadpleeg dan de tips onderaan.

level-3-leervaardigheden-concentratie-beforePlot1--goed

Je scoort goed op de concentratieschaal. Je laat je niet afleiden door storende gedachten en gevoelens of door zaken die er gebeuren rondom jou. Je controleert de interne en externe afleiders op een dusdanige manier dat je aandacht meestal niet afdwaalt van de taken waarmee je bezig bent. Als je graag wil weten hoe je je concentratievaardigheden nog verder kan verbeteren, raadpleeg dan de tips onderaan.

level-3-leervaardigheden-concentratie-beforePlot1--gemiddeld

Je scoort gemiddeld op de concentratieschaal. Je laat je soms wel afleiden door storende gedachten en gevoelens of door zaken die er gebeuren rondom jou. Je controleert de interne en externe afleiders soms niet goed zodat je aandacht soms afdwaalt van de taken waarmee je bezig bent. Ga aan de slag met de tips onderaan deze pagina.

level-3-leervaardigheden-concentratie-beforePlot1--zwak

Je scoort zwak op de concentratieschaal. Je kan je iets minder goed concentreren. Je laat je iets meer afleiden door storende gedachten en gevoelens of door zaken die er gebeuren rondom jou. Je controleert de interne en externe afleiders iets minder goed zodat je aandacht iets sneller afdwaalt van de taken waarmee je bezig bent. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-concentratie-beforePlot1--zeerZwak

Je scoort zeer zwak op de concentratieschaal. Je laat je veel meer afleiden door storende gedachten en gevoelens of door zaken die er gebeuren rondom jou. Je hebt te weinig controle over de interne en externe afleiders, zodat je aandacht te snel afdwaalt van de taken waarmee je bezig bent. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-concentratie-beforePlot2

Hieronder zie je welke studie-efficiëntie (SE) de eerstejaarsstudenten @nameStudyProgram@ van vorig jaar in januari haalden, afhankelijk van hun score op concentratie zoals gemeten bij de enquête op de ijkingstoets. De figuur toont dat concentratie een rol speelt bij studiesucces.

De categorie die overeenkomt met jouw score op concentratie, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid. Elk vierkantje stelt 1% van de studenten in die categorie voor met de volgende kleurcodering:

 • een @green@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie hoger dan 70% haalden (SE > 70%),
 • een @orange@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% haalden (30% ≤ SE ≤ 70%),
 • een @red@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in janauri een studie-efficiëntie lager dan 30% haalden (SE < 30%).

We zijn bezorgd dat de boodschap die je in de onderstaande visualisatie zal zien je overmoedig maakt of net demotiveert. Toch vinden we het belangrijk om je zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat je een weloverwogen studiekeuze kan maken.

level-3-leervaardigheden-concentratie-tips

Tips om aan je concentratie te werken

Het is belangrijk je te realiseren dat jij zelf je concentratie onder controle kan krijgen. Volgende tips kunnen je daarbij helpen.

 • Indien je snel afgeleid wordt, moet je je eerst bewust worden van de bron die voor afleiding zorgt. We onderscheiden twee categorieën afleiders: interne afleiders en externe afleiders. Interne afleiders liggen binnen jezelf, zoals je eigen gedachten, gevoelens, emoties; bijvoorbeeld beginnen dagdromen, aan andere zaken denken dan aan de taak waarmee je bezig bent, enz. Externe afleiders komen van buiten jezelf; bijvoorbeeld luide muziek, straatlawaai, tv, het is te koud, het is te donker, enz.

 • Start met het inventariseren van alles wat jou afleidt tijdens je studietaken. Wat gebeurt er wanneer je je aandacht verliest. Waarom raak jij je aandacht kwijt? Schrijf op, maak een lijst van alles waardoor je je aandacht niet kunt blijven richten op je taak. Pas als je daar een goed zicht op hebt, kun je de afleiders uitschakelen.

 • Na de inventarisatie kan je overgaan tot het uitschakelen van de afleiders.

  • Externe afleiders schakel je uit door ze te verwijderen of door ze te voorkomen. Bijvoorbeeld: leg je gsm weg, schakel je internet af, zet de muziek af, verwijder alle afleidende zaken uit je kamer en van je werktafel, sluit de deuren om storende geluiden buiten te houden, maak afspraken met je vrienden dat ze niet langskomen tussen bepaalde uren, gebruik oordopjes, enz.

  • Een strategie die goed werkt om interne afleiders te controleren is het 'gedachten stoppen'. Controleer héél bewust en héél regelmatig of je aandacht nog bij je studietaak is. Vraag jezelf heel dikwijls (bijvoorbeeld om de minuut) af waarmee je op dat moment bezig bent (met je studietaak of met iets anders). Wanneer je vaststelt dat je aandacht afdwaalt, zeg je mentaal 'STOP' tegen die storende gedachten en richt je je opnieuw op je taak. In het begin zal je jezelf heel dikwijls moeten controleren, gaandeweg zal je vaststellen dat je aandacht vanzelf op je taak gericht blijft.

  • Een andere strategie die helpt om te voorkomen dat je aandacht gemakkelijk afdwaalt, is het actief bezig zijn met je studietaak; bijvoorbeeld nota's nemen tijdens de lessen, onderlijnen tijdens het studeren, schema's maken, enz.

Praat erover

Is je score anders dan je verwacht had, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie.
Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar! Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

Verdieping

Wil je meer weten over concentratie of wil nog meer concreet materiaal om aan de slag te gaan? Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-leervaardigheden-motivatie-intro

Hieronder zie je hoe @yourScore@ op motivatie is ten opzichte van alle deelnemers aan de ijkingstoets @naamIjkingstoets@. Elk bolletje stelt één deelnemer voor.

level-3-leervaardigheden-motivatie-beforePlot1--zeerGoed

Je bent zeer gemotiveerd voor je studietaken, je voert meestal je opdrachten op tijd uit, je probeert je voor te bereiden als het nodig is en je geeft niet onmiddellijk op als het moeilijk is. Je neemt je verantwoordelijkheid voor je eigen studietaken, zelfs al vind je niet alle taken even interessant. Je beseft dat je door je eigen inspanning, goede resultaten kan bekomen. Als je nog graag een bijkomende houvast hebt, bekijk dan zeker de tips onderaan de pagina.

level-3-leervaardigheden-motivatie-beforePlot1--goed

Je bent gemotiveerd voor je studietaken, je voert meestal je opdrachten op tijd uit, je probeert je voor te bereiden als het nodig is en je geeft niet onmiddellijk op als het moeilijk is. Je neemt je verantwoordelijkheid voor je eigen studietaken, zelfs al vind je niet alle taken even interessant. Je beseft dat je door je eigen inspanning, goede resultaten kan bekomen. Het kan toch nuttig zijn om eens naar de tips te kijken die je onderaan de pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-motivatie-beforePlot1--gemiddeld

Je bent gemiddeld gemotiveerd voor je studietaken, je hebt wel eens moeite om je opdrachten op tijd uit te voeren. Je bereidt je niet altijd goed voor als het nodig is en geeft soms al eens op als het moeilijk wordt. Je neemt niet altijd je verantwoordelijkheid voor je eigen studietaken, zeker als je de taken minder interessant vindt. Je realiseert je niet altijd goed dat je door je eigen inspanning, goede resultaten kan bekomen. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-motivatie-beforePlot1--zwak

Je bent minder gemotiveerd voor je studietaken, je hebt meer moeite om je opdrachten op tijd uit te voeren. Je bereidt je minder goed voor als het nodig is en je geeft sneller op als het moeilijk wordt. Je neemt minder je verantwoordelijkheid voor je eigen studietaken, zeker als je de taken minder interessant vindt. Je realiseert je minder goed dat je door je eigen inspanning, goede resultaten kan bekomen. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-motivatie-beforePlot1--zeerZwak

Je bent weinig gemotiveerd voor je studietaken, je hebt veel moeite om je opdrachten op tijd uit te voeren. Je bereidt je niet goed voor als het nodig is en je geeft te snel op als het moeilijk wordt. Je neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor je eigen studietaken, zeker als je de taken minder interessant vindt. Je realiseert je te weinig dat je door je eigen inspanning, goede resultaten kan bekomen. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-motivatie-beforePlot2

Hieronder zie je welke studie-efficiëntie (SE) de eerstejaarsstudenten @nameStudyProgram@ van vorig jaar in januari haalden, afhankelijk van hun score op motivatie zoals gemeten bij de enquête op de ijkingstoets. De figuur toont dat motivatie een rol speelt bij studiesucces.

De categorie die overeenkomt met jouw score op motivatie, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid. Elk vierkantje stelt 1% van de studenten in die categorie voor met de volgende kleurcodering:

 • een @green@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie hoger dan 70% haalden (SE > 70%),
 • een @orange@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% haalden (30% ≤ SE ≤ 70%),
 • een @red@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in janauri een studie-efficiëntie lager dan 30% haalden (SE < 30%).

We zijn bezorgd dat de boodschap die je in de onderstaande visualisatie zal zien je overmoedig maakt of net demotiveert. Toch vinden we het belangrijk om je zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat je een weloverwogen studiekeuze kan maken.

level-3-leervaardigheden-motivatie-tips

Tips om aan je motivatie te werken

 • We zijn pas gemotiveerd om te studeren, indien we duidelijke leerdoelen voor ogen hebben. Eenmaal je concrete leerdoelen geformuleerd hebt, is het veel gemakkelijker om gemotiveerd te werken om deze leerdoelen te bereiken.
 • Ga na voor welk vak je het minst gemotiveerd bent. Start met één vak, nadien kun je hetzelfde doen voor andere vakken. Stel nu duidelijke leerdoelen op voor dat vak, dit wil zeggen:
  • Specifieke doelen: bijvoorbeeld in plaats van te zeggen 'ik wil deze week hard studeren' stel je als doel 'ik wil deze week mijn cursus natuurkunde tot hoofdstuk 6 gestudeerd hebben'.
  • Uitdagende maar realistische doelen: je doel mag niet te gemakkelijk zijn zodat je niet hoeft te werken om het doel te bereiken, dan ben je niet uitgedaagd om te werken voor je doel. Anderzijds neem je ook niet ‘ik wil vanavond al mijn cursussen herhalen’ als je weet dat 'één vak herhalen' ook een mooi en haalbaar doel zou zijn. Je doel moet dus haalbaar zijn, zo weet je dat je je doel kan halen als je ervoor werkt (zelfvertrouwen is belangrijk) en bijgevolg ben je ook gemotiveerd om te werken voor je doel.
  • Bepaal een concrete start- en afrondingstijd voor het behalen van je doelen.
  • Splits langetermijndoelen (bijvoorbeeld ‘alles al één keer gestudeerd hebben tegen de blok’) op in kortetermijndoelen (deze week wil ik….).
 • Wees ervan overtuigd dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het bereiken van je leerdoelen. Als je denkt dat je succes afhankelijk is van andere factoren dan jezelf, zal je zelf ook niet gemotiveerd zijn om inspanningen te doen om je doelen te bereiken.
 • Vraag je af waarom je gekozen hebt voor deze opleiding en wat je graag zou bereiken. Een duidelijk antwoord op deze vragen kan je helpen om je over momenten van mindere motivatie heen te zetten.
 • Besef dat je niet altijd gemotiveerd zal zijn om te studeren. Anticipeer hier op, zodat je niet steeds op je wilskracht moet vertrouwen om vertrokken te raken.
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van sociale druk: spreek met een klasgenoot een vaste avond af waarop jullie samen zullen studeren. Samen studeren motiveert en zorgt ervoor dat je in ieder geval je boeken open doet.
  • Of stel regels op voor jezelf: ‘ik ga niet op stap voor ik helemaal klaar ben met hoofdstuk 4’.

Praat erover

Is je score anders dan je verwacht had, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie.
Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar! Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

Verdieping

Wil je meer weten over motivatie of wil nog meer concreet materiaal om aan de slag te gaan? Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-intro

Hieronder zie je hoe @yourScore@ op tijdbeheer is ten opzichte van alle deelnemers aan de ijkingstoets @naamIjkingstoets@. Elk bolletje stelt één deelnemer voor.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-beforePlot1--zeerGoed

Je hebt een zeer efficiënt tijdbeheer. Je gebruikt de tijd waarover je beschikt heel goed, zodat je erin slaagt al je academische bezigheden en je hobby's goed te combineren. Je slaagt er heel goed in om al je activiteiten en taken zo te organiseren, dat je je academische taken en opdrachten tijdig kan afwerken. Je stelt je zaken zeker niet uit tot het allerlaatste moment, zodat je op het einde nog snel-snel allerlei zaken moet afwerken. Wil je nog bijkomende tips omtrent tijdbeheer? Kijk dan onderaan deze pagina!

level-3-leervaardigheden-timemanagement-beforePlot1--goed

Je hebt een efficiënt tijdbeheer. Je gebruikt de tijd waarover je beschikt goed, zodat je er meestal wel in slaagt al je schoolse bezigheden en je hobby's te combineren. Je slaagt er meestal wel in om al je activiteiten en taken zo te organiseren, dat je je schoolse taken en opdrachten tijdig kan afwerken. Je stelt je zaken meestal niet uit tot het allerlaatste moment, zodat je op het einde nog snel-snel allerlei zaken moet afwerken. Het kan toch nuttig zijn om eens naar de tips te kijken.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-beforePlot1--gemiddeld

Je hebt een gemiddeld efficiënt tijdbeheer. Je gebruikt de tijd waarover je beschikt niet altijd goed, zodat je er soms niet in slaagt al je schoolse bezigheden en je hobby's te combineren. Je slaagt er soms niet in om al je activiteiten en taken zo te organiseren, dat je je academische taken en opdrachten tijdig kan afwerken. Je stelt je zaken soms uit tot het allerlaatste moment, zodat je op het einde nog snel-snel allerlei zaken moet afwerken. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-beforePlot1--zwak

Je hebt een weinig efficiënt tijdbeheer. Je gebruikt de tijd waarover je beschikt niet altijd goed, zodat je er dikwijls niet in slaagt al je schoolse bezigheden en je hobby's te combineren. Je slaagt er dikwijls niet in om al je activiteiten en taken zo te organiseren, dat je je academische taken en opdrachten tijdig kan afwerken. Je stelt je zaken soms uit tot het allerlaatste moment, zodat je op het einde nog snel-snel allerlei zaken moet afwerken. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-beforePlot1--zeerZwak

Je hebt een weinig efficiënt tijdbeheer. Je gebruikt de tijd waarover je beschikt niet goed, zodat je er niet in slaagt al je schoolse bezigheden en je hobby's te combineren. Je slaagt er niet in om al je activiteiten en taken zo te organiseren, dat je je academische taken en opdrachten tijdig kan afwerken. Je stelt je zaken te veel uit tot het allerlaatste moment, zodat je op het einde nog snel-snel allerlei zaken moet afwerken. Ga aan de slag met de tips die je onderaan deze pagina vindt.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-beforePlot2

Hieronder zie je welke studie-efficiëntie (SE) de eerstejaarsstudenten @nameStudyProgram@ van vorig jaar in januari haalden, afhankelijk van hun score op tijdbeheer zoals gemeten bij de enquête op de ijkingstoets. De figuur toont dat tijdbeheer een rol speelt bij studiesucces.

De categorie die overeenkomt met jouw score op tijdbeheer, @yourGroup@, is nog eens expliciet aangeduid. Elk vierkantje stelt 1% van de studenten in die categorie voor met de volgende kleurcodering:

 • een @green@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie hoger dan 70% haalden (SE > 70%),
 • een @orange@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in januari een studie-efficiëntie tussen 30% en 70% haalden (30% ≤ SE ≤ 70%),
 • een @red@ vierkantje is 1% van de studenten in die categorie die in janauri een studie-efficiëntie lager dan 30% haalden (SE < 30%).

We zijn bezorgd dat de boodschap die je in de onderstaande visualisatie zal zien je overmoedig maakt of net demotiveert. Toch vinden we het belangrijk om je zoveel mogelijk correcte informatie mee te geven zodat je een weloverwogen studiekeuze kan maken.

level-3-leervaardigheden-timemanagement-tips

Tips om aan je tijdbeheer te werken

 • Het is belangrijk je te realiseren dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je tijdgebruik, jij kunt controle uitoefenen over jouw tijdgebruik. Volgende activiteiten kunnen je helpen je tijdgebruik onder controle te krijgen.
 • Start met het formuleren van zeer concrete leerdoelen voor een zeer concrete periode, bijvoorbeeld volgende week. Formuleer je doelen zo specifiek en realistisch als mogelijk. (Zie de tips bij de motivatieschaal om je doelen 'goed' te formuleren.)
 • Stel voor volgende week een planning op waarin je elk uur van de week plant (maak een uurrooster). Plan zowel studietijd, uren dat je lessen volgt, tijd voor ontspanning, tijd voor hobby's, enz. Plan je leertijd zodanig dat je je leerdoelen kan bereiken. Hou ook rekening met eventuele onvoorziene gebeurtenissen.
 • Doe aan tijdschrijven: noteer volgende week effectief wat je elk uur van de dag deed (maak bijvoorbeeld een uurrooster en vul dat in).
 • Analyseer je tijdsbesteding: heb je je gehouden aan je plannen of niet, heb je de uren die je inplande voor het studeren, ook effectief gestudeerd.
 • Analyseer je tijdverspillers: maak een lijst van wat je dan wel deed in plaats van te studeren. Noteer welke tijdverspillers onder jouw controle vallen (bijvoorbeeld te lang tv kijken, te veel op internet surfen, te lang met vrienden kletsen, enz...). Eens je je bewust bent van je tijdverspillers, kun je ook zelf ingrijpen op jouw tijdverspillers.
 • Door deze analyses krijg je ook een beter idee van hoeveel tijd je zelf nodig hebt om een hoofdstuk, een oefenzitting, … te verwerken. Dit kan je later gebruiken om een verbeterde planning op te stellen. Dat is bijvoorbeeld heel erg handig voor het plannen van de blokweken omdat je daar de nodige tijdsbesteding per vak dan goed zal kunnen inschatten.
 • Het is ook mogelijk dat je te veel doelen stelde, of dat je teveel activiteiten plande en dat er daardoor een verschil was tussen je planning en wat je effectief deed. Dan moet je je doelen ordenen naar belangrijkheid. Je nieuwe planning moet zich nu richten op het behalen van je belangrijkste doel(en).
 • Eens het je lukte om plannen te maken voor korte periodes (dag, week..,) en je je er ook aan kon houden, kun je meer uitgebreide planningen maken (maand, semester).

Praat erover

Is je score anders dan je verwacht had, probeer er dan met iemand over te praten. Dit kan met medestudenten, vrienden of familie.
Daarnaast staan de universiteiten voor je klaar! Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

Verdieping

Wil je meer weten over tijdbeheer of wil nog meer concreet materiaal om aan de slag te gaan? Neem via de links onderaan deze pagina contact op met de begeleiders van de universiteit waar je volgend jaar wil studeren.

level-0-onder

Opgelet! Je resultaten op de ijkingstoets, je vooropleiding, en je leer- en studeervaardigheden tonen uiteraard maar een fractie van wie jij bent als student. Er zijn heel wat andere factoren die belangrijk zijn, zoals je gedrevenheid, je inzet en de steun die je krijgt uit je omgeving. Bovendien kunnen er heel wat persoonlijke factoren en omstandigheden spelen waar dit platform geen rekening mee houdt. Daarom is het belangrijk dat als je graag meer persoonlijke feedback wil, als je ondersteuning zoekt bij je zelfreflectie of als je graag je persoonlijke situatie bespreekt, je zeker contact moet opnemen met een studieloopbaanbegeleider van de instelling waar je wil gaan studeren!

Verdere informatie over de feedback en de begeleidingstrajecten van de verschillende universiteiten kan je vinden via onderstaande links:


Dit feedbackinstrument is een realisatie van het STELA Erasmus+ project.

J
O
U
W

M
E
N
I
N
G